Rastlinka Vajnory

Vaša dedina v meste

Na 800ha poľnohospodárkej pôdy sme v tomto roku pestovali sladovnícky jačmeň, pšenicu, cukrovú i silážnu kukuricu, slnečnicu a na prvých 4ha aj konopu siatu.

© 2019 time2restart