top of page

PD VAJNORY

Naše špecifické pôsobenie v hlavnom meste nám umožňuje ponúkať obyvateľom Bratislavy a okolia tie najčerstvejšie a najlokálnejšie poľnohospodárske  produkty v Bratislave.  V našej predajni na Hospodárskej 9 v Bratislave nájdete čerstvé mlieko,  čerstvé ovocie  danej sezóny, skvelé vína a remeselné výrobky z vlastných surovín a plodín- môžete si pochutnať na syroch, 100% ovocných šťavách (jablko, hrozno), džemoch, čajoch, sušených jabĺčkach a iných dobrotách.

 

Ako hospodárime?

Od 1949 hospodárime na poliach, vo viniciach, v sadoch  a chováme mliečne kravičky.

Rastlinná výroba poľná (RVP) prebieha na 880 ha, kde pestujeme pšenicu, kukuricu, slnečnicu, hrach a lucernu siatu (čiastočne pre svoje potreby v živočíšnej výrobe, čiastočne ako predajnú komoditu). Plánom do roku 2025 je rozšírenie druhov jednotlivých komodít za účelom predchádzaniu dopadu klimatických zmien.

 

Najdynamickejšie sa rozvíja špeciálna rastlinná výroba (ŠRV).


Pestovanie viniča je kultúrno-historickým dedičstvom oblasti Vajnory, ako napovedá aj samotný názov mestskej časti Vajnory, kde Vajn- je fonetickým odvodením od nemeckého slova wein.
Preto k tejto oblasti našej poľnohospodárskej činnosti pristupujeme obzvlášť zodpovedne. Naše vinohrady sa rozprestierajú na juhovýchodných svahoch Malých Karpát medzi chotárom Rače a Sv. Jurom. Zaberajú plochu 27 ha. V súčasnosti pestujeme vo vinohradoch 10 odrôd bieleho a 4 odrody modrého hrozna, ktoré spracovávame na vína a ovocné šťavy.

Vína z našej pivnice patria medzi obľúbené v našom regióne a zameranie sa na kvalitu produktu, prináša ocenenia z rôznych aj medzinárodných vinárskych súťaží.

V družstevných ovocných sadoch rozprestierajúcich sa popri Ceste na Senec sa nachádzajú stromy jabloní, broskýň a marhúľ.  Zaberajú plochu 25ha.

U jabloní máme obľúbené odrody ako Golden delicious, Melrose, Bohemia, Pinova, Ontario, Fuji a iné. Okrem priameho predaja jabĺk obyvateľom Bratislavy a okolia, je značná časť produkcie spracovávaná na jablkovú šťavu a sušené jablká.

U zákazníkov sa veľkej obľube tešia broskyne kvalitných stolových odrôd, ako i marhule, ktoré sú však často ohrozované neskorými jarnými mrazmi a preto obľúbené odrody ako Spring Bush  skúšobne dopĺňame o veľmi neskoré odrody. Výsledky ich pestovania ukážu, ako vieme stabilizovať úrodu.

Najvýraznejšou transformáciou v posledných rokoch prešla naša živočíšna výroba (ŽV).

Za posledných 15 rokov zanikla polovica producentov mlieka na Slovensku, a i my sme museli v záujme prežitia reagaovať na nepriaznivé podmienky chovu mliečnych kráv. Chov sme výrazne zredukovali, avšak zachovali možnosť obyvateľom Bratislavy kúpiť si u nás denne čerstvé mlieko. Neustále sa snažíme ponúkať viac kvalitných potravín, a preto sme v minulom roku rozšírili naše stádo o Jerseyské kravičky s genetikou A2A2, ktorých mlieko je  vhodné i pre ľudí s mliečnymi intoleranciami.

A práve naša snaha priniesť  Bratislavčanom na stoly čo najviac dobrých a kvalitných produktov podmienila vznik našej rastlinnej a syrárskej prevádzky. V našej predajni dnes nájdete rôzne syrárske výrobky, ako i výrobky zo spracovaného ovocia či bylín. Ich spoločným znakom sú ručná výroba  výlučne z našich surovín. Lokálnejšie to už nejde :-)

 

 

PD Vajnory  má mimoriadny pozitívny vplyv ako multifunkčná zelená infraštruktúra mesta, poskytuje celý rad regulačných ekosystémových služieb ako zvyšovanie biodiverzity, regulácia mestskej klímy a sekvestrácia uhlíka.

Našim dlhodobým strategickým cieľom je zachovanie kvalitnej poľnohospodárskej pôdy vo výrazne urbanizovanom kontexte tak, aby poľnohospodárstvo úspešne (z ekonomického aj spoločenského aspektu)  fungovalo súbežne s ochranou prírodného, krajinného a kultúrneho dedičstva, rekreáciou a environmentálnym vzdelávaním obyvateľov.

 

 

bottom of page