top of page

Gazdovstvo Janka Hraška

Za OZ Gazdovstvo Janka Hraška sú zamestnanci  a spolupracovníci PD Vajnory. Vnímame zrastenosť
PD Vajnory s miestnou komunitou a cítime za správne spolupodieľať sa a napomáhať rozvoju komunitného života. Taktiež ako skupina ľudí, ktorí denne pracuje s pôdou, rastlinami a zvieratami v tejto významnej zelenej infraštruktúre hlavného mesta, hľadáme cestu ako spoluvytvárať rešpektujúci prístup k prírode spolu s verejnosťou. To nás motivovalo poskytovať osvetové a vzdelávacie aktivity. 

Sme otvorení v sezóne 25. apríl - október.

 

Zameriavame sa na poskytovanie exkurzií pre MŠ a ZŠ, alebo pre iné organizované skupiny detí. Skupina je limitovaná na 25 detí +2 dospelí, po dohode sa vieme prispôsobiť aj väčším skupinám.

Základný príspevok za skupinový vstup je 25,-EUR.

Snažíme sa poskytnúť aj možnosť individuálneho vstupu, a veríme, že časom bude pravidelná. Zatiaľ priebežne avizujeme o vzniknutých príležitostiach. Gazdovstvo je prístupné aj v rámci kultúrnych podujatí PD Vajnory.
O aktuálnych možnostiach sa dozviete na našom FB Gazdovstvo.Janka.Hraska

 

 

V prípade záujmu o exkurziu kontaktujte nás prosím na tel.č.: 0905 492 287,

alebo cez e-mail: gazdovstvo.vajnory@gmail.com


POZOR - onedlho veľká ZMENA

Minuloročné skúsenosti nám ukázali, že našou najväčšou výhodou je pôsobenie v meste a najväčšou slabinou, že ľudia nevedia, kde nás hľadať.


Preto sme sa rozhodli zmeniť názov na 

Gazdovstvo Vajnory

(zmena aktuálne prebieha), čo veríme, že prispeje k našej lepšej poznateľnosti.

Tešíme sa na ďalšie stretnutia.

Ponuka Gazdovstva
bottom of page