top of page

Gazdovstvo Vajnory

Za OZ Gazdovstvom Vajnory ( v minulosti známe pod menom Gazdovstvo Janka Hraška)  sú zamestnanci  a spolupracovníci PD Vajnory. Vnímame zrastenosť  PD Vajnory s miestnou komunitou a cítime za správne spolupodieľať sa a napomáhať rozvoju komunitného života. Taktiež ako skupina ľudí, ktorí denne pracuje s pôdou, rastlinami a zvieratami v tejto významnej zelenej infraštruktúre hlavného mesta, hľadáme cestu ako spoluvytvárať rešpektujúci prístup k prírode spolu s verejnosťou. To nás motivovalo poskytovať osvetové a vzdelávacie aktivity. 

PD Vajnory má  v súlade s definíciou Obchodného zákonníka za cieľ podnikať s dosahovaním zisku, a preto hore uvedené aktivity, ktorých účelom nie je dosahovať zisk, nevykonáva. 
Podporuje však aktivity OZ Gazdovstva Vajnory  a napomáha ich rozvoju.

Viac informácii o aktivitách OZ Gazdovstva Vajnory nájdete na www.gazdovstvovajnory.sk alebo  FB gazdovstvo.vajnory


Ponuka Gazdovstva
bottom of page