top of page

Mechanizačné stredisko

Stredisko mechanizácie a dopravy je kľúčovým úsekom na našom družstve. Práve títo pracovníci so svojimi strojmi zabezpečujú pestovanie poľných plodín.
Sú pri oraní, siatí, plečkovaní, mulčovaní, hnojení, ochrane rastlín pred škodcami... až po žatvu.

A navyše, keď treba, pomôžu aj vo viniciach či sade.
V sezóne ich stretnete na traktoroch či iných strojoch, aj cez víkendy a vo večerných hodinách, mimo sezóny opravujú a  pripravujú stroje a mechanizáciu na ďalší cyklus poľných prác. Bez nich by to nešlo.

bottom of page